ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Vyzkoušet

Zakládáme internetový obchod - seriálSeriál zakládáme internetový obchod je pro každého zákazníka sadou rad, jak nepodcenit počátky s internetovým obchodem a jak se vyvarovat chyb, které jsou velmi časté.

Zakládáme internetový obchod, krok 10 - Přišla Ti pošta

Dnes se budeme chvilku věnovat komunikaci. A to konkrétně e-mailové poště. Ta je v současnosti pro Váš obchod a podnikání komunikační nástroj č. 1. Tím Vy oslovujete a nabízíte svoje zboží. Vzpomeňte na vyvolávače na tržištích. Pouhé jmenování zboží nikoho nenadchne. Ale každý si zapamatuje vtipného poskakujícího mužíka, který rychlostí kulometu prezentuje to, co má na pultě.

A dejte na radu od nás 4shop.cz, kdy si stačí připomenout český jazyk pro ZŠ. Bohatě stačí, držíte-li se mluvnické zásady: úvod - stať - závěr.  Osvědčená koncepce psaní korespondence. Elektronická pošta má však svá specifika ihned na začátku. To je předmět. Na něm záleží, zda vůbec bude adresát číst dál. Držte se stručnosti, věcnosti. Není na škodu, trochu tajemna, aby jste vzbudili zvědavost a příjemce naladili na další čtení. Vždy však uvádějte pravdu.

Úvod:
Vždy začněte pozdravem, oslovením. Uvědomte si, že Vaše úvodní slova jsou první, co čtenář čte a podle toho si udělá obrázek a zjistí, co vlastně chcete. Zde se rozhoduje, zda bude číst dál, či nikoli. Působí-li sdělení hned na začátku negativně, e-mail pozbyl významu. Jde především o neprofesionální způsob psaní, používání mnoho formálních neosobních až úředních obratů. Jednoduše, čtenář by si neměl číst rozsudek od soudu, ale přátelské, leč profesionální sdělení, které vyvolá zvědavost a chuť k další spolupráci.

Stať:
Prostředek emailu Zbytečně dlouhé, unavující emaily, které se rozvíjí do šířky a začnou se měnit v polytematické hovory, přestávají bavit. A uvidí-li  příjemce email příliš dlouhý, pravděpodobně jej okamžitě přesune do koše. Uvědomte si, že nejste jediní a dostává-li někdo desítky emailů denně, nebude mít náladu a hlavně ani čas, číst román. Proto jasně, stručně, přehledně.
Kdysi se v žurnalistice užívalo místo přehledně slovo úderně. Ono to mělo jaksi politický význam, ale dá se to vyložit v dnešní době tak, že zpráva musí oslovit a Vy musíte trefit u příjemce „do černého“.  Prostě musíte oslovit a zaujmout.
Příjemce musí pochopit okamžitě proč zrovna jeho oslovujete a musí mu být hned ze začátku jasné, že Vaše nabídka je právě pro něj to, co hledá, nebo opravdu potřebuje, využije, atd. Nepiště příklady, příměry, srovnávání a nepodsouvejte tak, jako v teleshoppingu. Příjemce by se měl s Vaší zprávou okamžitě ztotožnit ihned po oslovení. Což znamená, že u něj musí být na Váš email pozitivní reakce, nebo souhlasné cítění dané zprávy, tedy konkrétní nabídky, akce, apod.
Zakončené reakcí – odpovědí. Nikoli dáním zprávy do koše.

Závěr:
Předpokládáme-li, že příjemce dočte email do konce, závěr je stejně tak důležitý jako oslovení. V závěru tedy opět stručně vysvětlete čtenáři, co požadujete. Dejte najevo, poděkování za jeho čas. Nikdy nenařizujte, co má čtenář dělat, nepodsouvejte výsledky, tak jak chcete Vy. Vhodné je vyjádřit, že se těšíte na reakci a že Vám není jedno, co si myslí. Ujištění, že i negativní reakce je pro Vás přínos, je přece další možnost ke kontaktu a ještě s sebou nese poučení jakým chybám se příště vyvarovat. Jednoduše zjistíte co na koho platí. Velmi dobré je na závěr uvést veškeré Vaše adresy, profily na sociálních sítích.

To je jednak vhodná reklama a tržiště potencionálních zákazníků. Prostě budete vidět.

Přejděte na 4shop® ještě dnes

Vyzkoušet zdarma