ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Vyzkoušet

Zakládáme internetový obchod - seriálSeriál zakládáme internetový obchod je pro každého zákazníka sadou rad, jak nepodcenit počátky s internetovým obchodem a jak se vyvarovat chyb, které jsou velmi časté.

Krok 7 - S paragrafy nejsou žerty

Jak jsme slíbili, dnes se budeme zabývat tím, aby naše reklama byla v mezích zákona.  Sebelepší úmysl, který není dotažen do konce v rámci platné legislativy byť z neznalosti je cesta do pekel a může připravit horké chvilky. Proto Vám my, z 4shop.cz nastíníme pár základních pravidel, aby jste nespadli do pastí zákona.

Konkrétně se touto problematikou zabývá zákon o regulaci reklamy. Ten zakazuje reklamu na zboží, služby, produkty, výkony, které jsou ilegální. Tedy zakazují je platné zákony naší republiky. Další reklama, která je zakázaná, je ta, co je založena na podprahovém vnímání. Jednoduše se jedná o vizuální a audio signály vysílané dotyčnému, pod limitem jeho vnímání. Ačkoli signál nezaregistrujete, de facto si ho uvědomujete a přechází do povědomí. Například umístěný název zboží. Další co je zakázané je tzv. vypustit klamavou reklamu. To si vysvětlovat nemusíme. Co to je, je jasné již z názvu. Dalším specifickým úskalím je skrytá reklama. Což je umísťování názvů, obrázků do děje a situací, které s tím nesouvisí, ale právě ten obrázek, či název v rozporu se zákonem prezentuje zboží, produkt, atd.

Dále vše co nabízí Váš produkt nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci rasovou, náboženskou, diskriminaci pohlaví. To by byla Vaše reklama v rozporu s dobrými mravy.  Pak nesmí Vaše reklama snižovat lidskou důstojnost, obsahovat materiály pornografie, využívat prvky násilí, nebo využívat strachu a fobií. Rovněž nesmí Vaše reklama podporovat chování poškozující zdraví, majetek, bezpečnost osob.  Její charakter nesmí podporovat jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí.

Vaše reklama musí obsahovat fakta a je-li to podstatné pro druh zboží tak parametry. Ovšem pravdivé. Jinak by se jednalo o uvedení zákazníka v omyl. I na to je v zákoně pamatováno.

Jestliže chcete v reklamě využít obrázky, zvukové záznamy, tedy materiál osobní povahy, musíte mít od konkrétní osoby povolení. Tedy za splnění těchto podmínek, konkrétně souhlasu máte perfektní reklamu v pravém slova smyslu na Váš produkt, službu, atd. Souhlas se týká i děkovných vzkazů, apod, které by jste chtěli na svém webu umístit.

Velký problém představují testimoniály. Pokud chcete tyto osobní děkovné vzkazy využít na svém webu, musí být vždy autentické a musíte mít souhlas autora. Pokud je chcete nahradit vlastním výtvorem, dopouštíte se nekalé soutěže a porušujete zákon

V neposlední řadě, dovolte našemu týmu 4shop.cz, se zmínit minimum o cizích výrobcích.  V reklamě můžete využít i výrobek třetí strany, ale jestliže jej použijete, nesmíte vytvořit klamnou představu, že sponzorem třeba Vámi pořádané soutěže je právě ten výrobce, jehož produkt je hlavní cenou.

Pro představu:
Prodáváte IT techniku a hlavní cenou je LCD Televizor. Nemůžete napsat, že výherce vaší soutěže dostane dárek přímo od … a nyní jmenujete konkrétní značku, konkrétního výrobce televizoru. Tak to je špatně. Tu soutěž pořádáte Vy. Nikoli výrobce hlavní ceny.

Není li Vám něco v této oblasti jasné, kontaktujte nás 4shop.cz a my Vám pomůžeme  jak s tvorbou Vašich webových stránek , tak i s překonáním veškerých úskalích ve zmíněné problematice reklamy.

Přejděte na 4shop® ještě dnes

Vyzkoušet zdarma